LogoHOTEL OUDE HOF RENESSE


Hotel Oude Hof


Renesse
Opdrachtgever: Snelbouwgroep Ridderkerk
Status: Rijksmonument
Onderzoek: 2009
Uitvoering: ntb.
Medewerkers: Marco de Vries
JagerJanssen

www.snelbouw.nl

Opdrachtgever, Snelbouw, heeft aan DEVRIES gevraagd een informatieplan te maken met
betrekking tot de mogelijke realisatie van een hotel met een grand-café in Renesse.
Middels dit informatieplan is onderzocht of op de plaats waar nu vakantieverblijf
‘Het Oude Hof/Het Zeehuis’ in Renesse is gevestigd, een hotel gebouwd kan worden.
Daarnaast is onderzocht of aan de wens van de opdrachtgever m.b.t. het programma
van eisen kan worden voldaan. Zoals uit het schetsontwerp blijkt, kunnen er binnen
redelijke grenzen, ruim 30 kamers en aanverwante functies in dit business/recreatie
hotel worden opgenomen. De representatieve delen van het hotel kunnen gevestigd
worden in het monumentale deel van het bestaande pand.

PDF-bestand:
- Hotel Oude Hof Renesse (1,4 MB)