LogoZESTIENHOVEN


Zestienhoven


Rotterdam
Opdrachtgever: Rotterdamthehagueairport
Ontwerp: 2008
Uitvoering: ntb.
Medewerkers: Marco de Vries
JagerJanssen

www.rotterdamthehagueairport.nl

Het Rotterdamse Vliegveld Zestienhoven heeft op meerdere plaatsen toiletblokken.
Twee van deze blokken bevinden zich in de publiekshal, één blok bevindt zich
in de vertrekhal en in de aankomsthal is eveneens een blok gesitueerd.
De blokken hebben een dames – en een herenafdeling. Met toiletten, wastafels
en urinoirs, etc. Totaal gaat het om ca 70-80 toiletten en urinoir samen.
Daarnaast bevinden zich her en der in het complex een aantal kleine units.
De toiletblokken zijn verouderd, slecht te onderhouden en minder goed
bereikbaar/zichtbaar. Drie van de vier blokken liggen in het souterrain
waar geen of nauwelijks daglicht komt. De mogelijkheid je als bezoeker
van een toiletblok te kunnen oriënteren t.o.v het begane grondniveau
is niet goed. De directie van het vliegveld heeft gevraagd een
schetsvoorstel te maken voor één van de blokken en te onderzoeken
in hoeverre voor de bovenbeschreven problemen een oplossing geboden kan worden.
Het toiletblok in de vertrekhal is met name onderwerp van dit schetsontwerp.

PDF-bestand:
- Vliegveld Zestienhoven