Uitbreiding Aula Diamantcollege

Den Haag
Ontwerp: 2016
Uitvoering: 2017
Medewerkers: Rob Kwak en Marco de Vries                

            Aan de bestaande aula is een uitbreiding ontworpen.
Het bouwen van deze uitbreiding was noodzakelijk doordat het aantal
leerlingen op de school is toegenomen. Er is gebruik gemaakt van
bestaande onderdelen van het gebouw. Door middel van de toegevoegde
materialen is geprobeerd een spannende relatie van de aanbouw met
het bestaande gebouw en de groene omgeving te realiseren.