Renesse

 

Renesse
Opdrachtgever: Snelbouwgroep Ridderkerk
Status: Rijksmonument
Onderzoek: 2009
Uitvoering: ntb.
Medewerkers: Marco de Vries
JagerJanssen

www.snelbouw.nl

Opdrachtgever, Snelbouw, heeft aan DEVRIES gevraagd een informatieplan te maken met betrekking tot de mogelijke realisatie van een hotel met een grand-café in Renesse.
Middels dit informatieplan is onderzocht of op de plaats waar nu vakantieverblijf ‘Het Oude Hof/Het Zeehuis’ in Renesse is gevestigd, een hotel gebouwd kan worden.
Daarnaast is onderzocht of aan de wens van de opdrachtgever m.b.t. het programma van eisen kan worden voldaan. Zoals uit het schetsontwerp blijkt, kunnen er binnen redelijke grenzen, ruim 30 kamers en aanverwante functies in dit business/recreatie hotel worden opgenomen. De representatieve delen van het hotel kunnen gevestigd worden in het monumentale deel van het bestaande pand.

PDF-bestand:
Hotel Oude Hof Renesse (1,4 MB)