Diamant College

Diamanthorst 183 Den Haag
Opdrachtgever: Lucas onderwijs Den Haag
Oppervlakte 700 m2
Ontwerp en uitvoering, 2009,2014
Medewerkers: Marco de Vries
Rob Kwak
Foto’s: o.a. Satelliet

In een overwegend door oudere autochtonen bewoonde wijk Mariahoeve in Den Haag
heeft het Lucas college een middelbare school gevestigd in een
leegstaand gebouw. De komst van deze school, die voornamelijk wordt bevolkt
door allochtonen kinderen, zorgde voor onrust in de wijk. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in een poging om deze onrust om te zetten in een positief resultaat.
Een verbouwing van de school bleek nodig om dit doel te bereiken.

De bestaande docentkamer werd vergroot en kon daardoor tevens, door de bouw van een grootkeuken,
ook dienen als buurtrestaurant voor Van Harte Resto. Ook de kantine van de school kreeg een
extra bestemming, namelijk, dat van buurttheater. Zodoende kunnen buurtbewoners elkaar in de
school ontmoeten, er eten of van een voorstelling genieten. De kinderen in de school kunnen
bedienen in het restaurant en les krijgen in het theater. Omdat deze delen van het gebouw
gebruikt worden door veel verschillende mensen, jong en oud en ook van diverse afkomst is er
voor gekozen om ook veel verschillende materialen te gebruiken. Een collage van materialen
en kleuren. Dit heeft geleid tot een vrolijk en afwisselend beeld.

PDF-bestand:
Diamant College 1
Diamant College 2